0_header_zom copy

Zorg op maat, samen met ons!

Zorgnetwerk Op Maat

Zorgnetwerk Op Maat is een kleinschalige coöperatie van zelfstandig werkende zorgprofessionals, die kortdurende en langdurende zorg en ondersteuning biedt aan een brede groep mensen die op de een of andere manier kwetsbaar zijn in de maatschappij. De organisatie is eind 2013 opgericht als netwerkorganisatie en eind 2014 over gegaan in een coöperatie om daarmee te voldoen aan de eisen vanuit gemeentes in de veranderende zorg. Op dit moment bestaat het team uit ruim 15 zorgverleners die allen middels een modelovereenkomst (DBA) aan de coöperatie verbonden zijn. Het team heeft uiteenlopende achtergronden (WO, HBO, MBO) en werkervaring en aandachtsgebieden. ZOM heeft sinds medio 2014 een WTZi-erkenning. Uiteraard voldoet de coöperatie aan alle bij de zorg horende wet- en regelgeving. ZOM wordt vanuit de WMO, Jeugdwet of WLZ gefinancierd.

‘Zorg Op Maat’ betekent zo dicht mogelijk bij de cliënt en in de maatschappij. De cliënten wonen ‘gewoon’ in een wijk, in een eigen gehuurde woning en doen dagbesteding op plekken die de maatschappij biedt. Wij streven naar activering en participatie, maximalisering van zorglevering, lokaal en nabij. Hierdoor en door de bedrijfsopzet kunnen we meer zorg bieden voor hetzelfde geld en ‘als het niet passend is, maken we het passend’. Door de coöperatie worden, als dat nodig is, zorgverleners bij cliënten gezocht (en niet andersom). Dat betekent dat we ook alle (niet) gangbare zorgmethodieken inzetten.

Doelgroep

De doelgroep is breed: mensen met een (licht) verstandelijke handicap – al dan niet gecombineerd met psychiatrische problematiek, cliënten met psychische problemen, soms met fysieke problemen. Ook zijn een aantal cliënten (nog) dakloos. De leeftijden variëren op dit moment van 15 tot 65 jaar. Variërend van minimale (1 uur per week individueel) tot intensief (9 dagdelen dagbesteding), vervoer en maximale begeleiding individueel (7 dagen per week). We bieden zowel zorg aan (multi-problem) gezinnen middels gezinsbehandeling als aan individuen. Ook andere vormen van zorg zijn mogelijk, zoals logeeropvang of de ‘hardere’ vorm van zorg.

Diensten

De voornaamste producten zijn op dit moment: begeleiding individueel in de thuissituatie, dagbesteding al dan niet met vervoer, begeleiding richting/bij werk, huishoudelijke ondersteuning, diagnostiek en in sommige gevallen individuele behandeling. Tevens bieden we logeeropvang en is er een crisisplek beschikbaar.

Vaak is er sprake van een combinatie van onze diensten. Als iemand bijvoorbeeld begeleid wil worden naar werk dan is het meestal niet voor niets dat het tot op heden niet gelukt is. In de meeste gevallen dient er eerst thuis aan de basisvoorwaarden gewerkt te worden om überhaupt tot werk te kunnen komen. Als er bijvoorbeeld relatieproblemen zijn, problemen met de opvoeding van of bij de kinderen, schulden, gezondheidsproblemen, ordening van de planning thuis, woonsituatie of arbeidsritme, dan dient dat eerst aangepakt te worden. Hiervoor heeft ZOM alle soorten zorgverleners beschikbaar. Voor het opdoen van arbeidsritme en/of vaardigheden kan de dagbesteding als middel ingezet worden en om zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden kan diagnostiek ingezet worden.

Locaties

Zorgnetwerk Op Maat heeft geen eigen panden, maar bezoekt de cliënten in de thuissituatie en haalt de cliënten op de woonplek op, om in de maatschappij dagbesteding te doen.Op dit moment zijn we bezig met het vinden van een pand waarin jongeren en/of volwassenen begeleid zelfstandig kunnen (samen) wonen in een eigen appartement. Het werkgebied is met name de regio Zutphen, Lochem, Deventer, Olst, Apeldoorn. Cliënten kunnen gebruik maken van de 24-uurs bereikbaarheidsdienst, de zorgverlener bezoekt dan – indien noodzakelijk – de cliënt.

Begeleiding individueel

1_wonen

Er kunnen verschillende redenen zijn om begeleiding in te zetten. Dat kan zowel als mensen op zichzelf wonen maar ook als ze bijvoorbeeld bij hun ouders wonen. Denk daarbij aan mensen met een verstandelijke beperking die met begeleiding tóch zelfstandig kunnen wonen (huishouden, dagritme, omgang met buren, relaties enz.) of door middel van begeleiding bij de ouders thuis toe kunnen werken naar begeleid zelfstandig wonen. Ook ondersteunt ZOM mensen met een psychiatrische problematiek die met ondersteuning in het dagelijks leven niet langer aangewezen zijn op (opname binnen) de psychiatrie. Administratie, financiën, dagritme, omgaan met dagelijkse situaties, netwerk vergroten enz. kunnen aandachtspunten in de individuele begeleiding zijn.

Dagbesteding

2_werk

ZOM heeft verschillende plekken om samen met een kleine groep mensen dagbesteding te doen. ZOM heeft een eigen creatief atelier en biedt daarnaast dagbesteding binnen de maatschappij zoals bij een kleine kringloop, bibliotheek, stadscamping, basisschool, zorgtuin, groenbedrijf, gastouder of winkel. Drie ochtenden per week sporten we met een kleine groep. Vaak zoeken we een specifieke plek die bij de wensen, talenten en interesses van de cliënt aansluiten. Indien gewenst (en als er een indicatie voor is) verzorgen begeleiders van ZOM het vervoer vanaf huis naar de dagbesteding en terug.

Gezinsbehandeling

3_gezinsbehandeling

Bij gezinsbehandeling pakken we gedragingen aan zoals verbale en fysieke agressie, schoolverzuim, liegen, stelen, omgaan met negatieve vrienden of veelvuldig drugsgebruik. Gedurende de behandeling – volgens een gestructureerd stappenplan – krijgen ouders of opvoeders veelal de regie weer terug over de opvoeding van hun thuiswonend of zelfstandig wonend kind.

Coaching

7_contact

Als iemand in de knel of in een depressie zit, of een burn-out of relatieprobleem heeft, dan kan een psychologische coaching uitkomst bieden. Aan de hand van een individueel behandelplan is zo’n traject gericht op herstel, hervinden van de balans op levensgebied en op vitaliteit. Bij fysieke klachten werkt de NIP-psycholoog samen met een fysiotherapeut.

Psychodiagnostiek

5_psychodiagnostiek

Soms kan een psychodiagnostiek onderzoek wenselijk zijn. Dit wordt uitgevoerd door een NIP-geregistreerde psycholoog en kan bestaan uit een capaciteiten-onderzoek (IQ-test), persoonlijkheidsonderzoek, vragenlijst beroepskeuze of een neuropsychologisch onderzoek: hoe goed functioneren de delen in de hersenen.

Consultatie

6_consult

Organisaties die woonbegeleiding, dagbesteding of arbeidstoeleiding leveren, kunnen een beroep doen op één van onze gedragsdeskundigen. Zorgnetwerk Op Maat levert psychologen die op consultieve basis ondersteuning bieden in het gedrag van deelnemers, maar ook bij het schrijven van zorgplannen of bij de organisatie van klachtencommissies.

Contact

telefoon 06 82000548
postadres Buitenkamp 29, 7214 BH Epse
mail info@zorgnetwerkopmaat.nl

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht