0_header_zom copy

Zorg op maat, samen met ons!

Zorgnetwerk Op Maat

Zorgnetwerk Op Maat is een coöperatie van zelfstandig werkende zorgprofessionals in de Stedendriehoek Zutphen-Deventer-Apeldoorn e.o. De keuze voor een coöperatie bespaart ons overheadkosten, zodat budgetten besteed worden waarvoor ze zijn bedoeld: voor zorg aan cliënten. Zorgnetwerk Op Maat is door het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) erkend om Wlz-gefinancierde zorg te leveren (Wet langdurige zorg).

Ons team bestaat uit 14 zorgverleners. Vier leden vormen het kernteam van de coöperatie: een coach/psycholoog/bestuurder, twee begeleiders en een bedrijfskundige. Daarnaast werken bij ons tien zorgverleners als zzp’er. Zorgnetwerk Op Maat biedt zorg aan een brede groep mensen met uiteenlopende achtergronden. Wij zijn van mening dat ieder mens, ongeacht zijn of haar beperking of aandoening, tot groei komt in een positief, accepterende en vooral normale omgeving. Wij bieden onze deelnemers dagbesteding en woonbegeleiding aan, maar één van beide kan ook. Met een klein team, volgens een vast rooster. We gaan daarbij samenwerking met de grotere organisaties niet uit de weg. Zorgnetwerk Op Maat probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke zorgvraag en wensen van onze deelnemers. Zorg op maat dus.

Door de overgang van AWBZ (Rijk) naar WMO (Gemeenten) is de financiering van de zorg in 2015 drastisch veranderd. ZOM heeft inmiddels met alle omliggende gemeentes contracten afgesloten. Zo wordt de zorg vanuit de WMO gefinancierd. Daarnaast bestaat ook in 2015 het PGB nog en kunnen zorgkosten vandaaruit betaald worden. Bij een PGB wordt na toekenning van het budget -via een erkende bewindvoerder- gedeclareerd bij de SVB. Uiteraard kan een client er ook voor kiezen om zelf de zorg te financieren, of een combinatie van genoemde vormen.

Ambulant

1_wonen

Zelfstandig wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zorgnetwerk Op Maat levert ambulante woonbegeleiding. Wij ondersteunen deelnemers bij het boodschappen doen, maken van een voedzame maaltijd, schoonmaken of hoe om te gaan met post, financiën en sociale media. Wij helpen onze deelnemers bij het invullen van hun vrije tijd of bij het onderhouden van hun sociale contacten.

Dagbesteding

2_werk

ZOM biedt op verschillende locaties dagbesteding aan: zo werken wij met onze deelnemers aan hun sociale- en arbeidsvaardigheden. In Epse hebben we een eigen dagbestedingsplek waar we een bos onderhouden. In Deventer hebben we een eigen atelier waar we tekenen en schilderen. Tweemaal per week sporten we een ochtend bij Basic-Fit.

Gezinsbehandeling

3_gezinsbehandeling

Bij gezinsbehandelingen pakken we gedragingen aan zoals verbale en fysieke agressie, schoolverzuim, liegen, stelen, omgaan met negatieve vrienden of veelvuldig drugsgebruik. Gedurende de behandeling, volgens een gestructureerd stappenplan, krijgen ouders of opvoeders veelal de regie weer terug over de opvoeding van hun thuiswonend of zelfstandig wonend kind.

Coaching

7_contact

Als iemand in de knel of in een depressie zit of een burn-out of relatieprobleem heeft, dan kan een psychologische coaching uitkomst bieden. Aan de hand van een individueel behandelplan is zo’n traject gericht op herstel, hervinden van de balans op levensgebied en op vitaliteit. Bij fysieke klachten werkt de NIP-psycholoog samen met een fysiotherapeut.

Psychodiagnostiek

5_psychodiagnostiek

Soms kan een psychodiagnostiek onderzoek wenselijk zijn. Dit wordt uitgevoerd door een NIP-geregistreerde psycholoog en kan bestaan uit een capaciteitenonderzoek (IQ-test), persoonlijkheidsonderzoek, vragenlijst beroepskeuze of een neuropsychologisch onderzoek: hoe goed functioneren de delen in de hersenen.

Consultatie

6_consult

Organisaties die woonbegeleiding, dagbesteding of arbeidstoeleiding leveren kunnen een beroep doen op één van onze gedragsdeskundigen. Zorgnetwerk Op Maat levert psychologen die op consultieve basis ondersteuning bieden in het gedrag van deelnemers, maar ook bij het schrijven van zorgplannen of bij de organisatie van klachtencommissies.

Contact

telefoon 06 82000548
postadres Buitenkamp 29, 7214 BH Epse
mail info@zorgnetwerkopmaat.nl

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht