0_header_zom copy

Zorg op maat, samen met ons!

Zorgnetwerk Op Maat

Zorgnetwerk Op Maat is een kleinschalige coöperatie van zelfstandig werkende zorgprofessionals, die kortdurende en langdurende zorg en ondersteuning biedt aan een brede groep mensen die op de een of andere manier kwetsbaar zijn in de maatschappij. De organisatie is eind 2013 opgericht als netwerkorganisatie en eind 2014 over gegaan in een coöperatie om daarmee te voldoen aan de eisen vanuit gemeentes in de veranderende zorg. Op dit moment bestaat het team uit ruim 15 zorgverleners die allen middels een modelovereenkomst (DBA) aan de coöperatie verbonden zijn. Het team heeft uiteenlopende achtergronden (WO, HBO, MBO) en werkervaring en aandachtsgebieden. ZOM heeft sinds medio 2014 een WTZi-erkenning. Uiteraard voldoet de coöperatie aan alle bij de zorg horende wet- en regelgeving. ZOM wordt vanuit de WMO, Jeugdwet of WLZ gefinancierd.

‘Zorg Op Maat’ betekent zo dicht mogelijk bij de cliënt en in de maatschappij. De cliënten wonen ‘gewoon’ in een wijk, in een eigen gehuurde woning en doen dagbesteding op plekken die de maatschappij biedt. Wij streven naar activering en participatie, maximalisering van zorglevering, lokaal en nabij. Hierdoor en door de bedrijfsopzet kunnen we meer zorg bieden voor hetzelfde geld en ‘als het niet passend is, maken we het passend’. Door de coöperatie worden, als dat nodig is, zorgverleners bij cliënten gezocht (en niet andersom). Dat betekent dat we ook alle (niet) gangbare zorgmethodieken inzetten.

Doelgroep

De doelgroep is breed: mensen met een (licht) verstandelijke handicap – al dan niet gecombineerd met psychiatrische problematiek, cliënten met psychische problemen, soms met fysieke problemen. Ook zijn een aantal cliënten (nog) dakloos. De leeftijden variëren op dit moment van 15 tot 65 jaar. Variërend van minimale (1 uur per week individueel) tot intensief (9 dagdelen dagbesteding), vervoer en maximale begeleiding individueel (7 dagen per week). We bieden zowel zorg aan (multi-problem) gezinnen middels gezinsbehandeling als aan individuen. Ook andere vormen van zorg zijn mogelijk, zoals logeeropvang of de ‘hardere’ vorm van zorg.

Diensten

De voornaamste producten zijn op dit moment: begeleiding individueel in de thuissituatie, dagbesteding al dan niet met vervoer, begeleiding richting/bij werk, huishoudelijke ondersteuning, diagnostiek en in sommige gevallen individuele behandeling. Tevens bieden we logeeropvang en is er een crisisplek beschikbaar.

Vaak is er sprake van een combinatie van onze diensten. Als iemand bijvoorbeeld begeleid wil worden naar werk dan is het meestal niet voor niets dat het tot op heden niet gelukt is. In de meeste gevallen dient er eerst thuis aan de basisvoorwaarden gewerkt te worden om überhaupt tot werk te kunnen komen. Als er bijvoorbeeld relatieproblemen zijn, problemen met de opvoeding van of bij de kinderen, schulden, gezondheidsproblemen, ordening van de planning thuis, woonsituatie of arbeidsritme, dan dient dat eerst aangepakt te worden. Hiervoor heeft ZOM alle soorten zorgverleners beschikbaar. Voor het opdoen van arbeidsritme en/of vaardigheden kan de dagbesteding als middel ingezet worden en om zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden kan diagnostiek ingezet worden.

Locaties

Zorgnetwerk Op Maat heeft geen eigen panden, maar bezoekt de cliënten in de thuissituatie en haalt de cliënten op de woonplek op, om in de maatschappij dagbesteding te doen. Op dit moment zijn we bezig met het vinden van een pand waarin jongeren en/of volwassenen begeleid zelfstandig kunnen (samen) wonen in een eigen appartement. Het werkgebied is met name de regio Zutphen, Lochem, Deventer, Olst, Apeldoorn. Cliënten kunnen gebruik maken van de 24-uurs bereikbaarheidsdienst, de zorgverlener bezoekt dan – indien noodzakelijk – de cliënt.

Begeleiding individueel

IB Deventer

ZOM levert individuele begeleiding aan doelgroepen met een zorgvraag. Aan cliënten met een verstandelijke beperking die zelfstandig willen wonen. Of aan hen die vanuit hun thuissituatie zelfstandig willen gaan wonen. ZOM ondersteunt mensen met een psychiatrische problematiek, die in het dagelijks leven niet langer aangewezen zijn op (opname binnen) de psychiatrie. Individuele begeleiding op maat: gericht op dagritme, huishouden, financiën, op omgaan met relaties, buren, dagelijkse situaties en het vergroten van het netwerk.

Dagbesteding

2_werk

ZOM heeft plekken om samen met kleine groepen dagbesteding te doen. We hebben een creatief atelier en bieden dagbesteding aan bij een kleine kringloop, bibliotheek, stadscamping, basisschool, zorgtuin, gastouder of winkel. Drie keer per week sporten we bij Basic-Fit. Vaak zoeken we een plek die aansluit bij de wensen, talenten en interesses van de cliënt. Op verzoek en als er een indicatie voor is, verzorgen begeleiders van ZOM het vervoer vanaf huis naar de dagbesteding en terug.

Logeerhuis Epse

Het_Wilgert_14

In Epse beschikt Zorgnetwerk Op Maat over een eigen logeerhuis: een hoekwoning met tuin, in een ‘gewone’ woonwijk met buren, midden in de samenleving dus. Woonkamer, keuken, berging, drie slaapkamers, badkamer. Er is plek voor twee cliënten om er regelmatig een paar dagen of een weekend te logeren. Wel of niet onder begeleiding van een zorgverlener, die kan zorgen voor een dagprogramma incl. maaltijd en huishouding en er zelfs kan overnachten.

Huishoudelijke hulp

ANIQUE_0021

Soms lukt het cliënten niet, om wat voor reden dan ook, om zelf een huishouden te runnen. Schoonmaken, opruimen, boodschappen doen, koken; het kan je soms teveel worden. In dat geval kan ZOM de huishouding ondersteunen: samen doen met cliënt, of zelfs volledig overnemen.

Begeleiding van ouderen

opa_oma

Een nieuwe dienst van ZOM is begeleiding van ouderen in hun thuissituatie, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Daarbij is het ook mogelijk om dagbesteding aan te bieden, dat kan zelfs bij de mensen thuis. Neem gerust contact op met ons, voor verdere informatie. Ook hier geldt: wij bieden zorg op maat!

Begeleiding naar werk

1_wonen

Het hebben van werk is voor veel mensen belangrijk. Dat kan betaald of onbetaald werk zijn. Het vinden en behouden van werk is vaak een uitdaging. ZOM kan begeleiden bij een loopbaankeuze en bij het zoeken van een geschikte werkplek. ZOM begeleidt ook op de werkplek, waarbij ook de werkgever door ons ondersteund kan worden.

Gezinsbehandeling

3_gezinsbehandeling

Bij gezinsbehandeling pakken we gedragingen aan zoals verbale en fysieke agressie, schoolverzuim, liegen, stelen, omgaan met negatieve vrienden of veelvuldig drugsgebruik. Gedurende de behandeling – volgens een gestructureerd stappenplan – krijgen ouders of opvoeders veelal de regie over de opvoeding van hun thuis- of zelfstandig wonend kind weer terug.

Coaching

7_contact

Als iemand in de knel of in een depressie zit, of een burn-out of relatieprobleem heeft, dan kan een psychologische coaching uitkomst bieden. Aan de hand van een individueel behandelplan is zo’n traject gericht op herstel, hervinden van de balans op levensgebied en op vitaliteit. Bij fysieke klachten werkt de NIP-psycholoog samen met een fysiotherapeut.

Consultatie

6_consult

Organisaties die woonbegeleiding, dagbesteding of arbeidstoeleiding leveren, kunnen een beroep doen op onze gedragsdeskundige. ZOM levert psychologen die op consultatieve basis ondersteuning bieden in het gedrag van deelnemers, maar ook bij het schrijven van zorgplannen of bij de organisatie van klachtencommissies.

Psychodiagnostiek

5_psychodiagnostiek

Soms kan een psychodiagnostiek onderzoek wenselijk zijn. Dit wordt uitgevoerd door een NIP-geregistreerde psycholoog en bestaat uit een capaciteitenonderzoek (IQ-test), persoonlijkheidsonderzoek, vragenlijst beroepskeuze of een neuropsychologisch onderzoek: hoe goed functioneren de delen in de hersenen.

Contact

telefoon 06 82000548
postadres Buitenkamp 29, 7214 BH Epse
mail info@zorgnetwerkopmaat.nl

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht